O NAS

Od września 2017 zapraszamy wszystkie dzieci od 1-go roku życia do naszego nowo otwartego żłobka „Kubuś Puchatek” w Luboniu ul. M. Konopnickiej 14. Naszym głównym celem jest przede wszystkim:
– wszechstronne wspomaganie rozwoju uzdolnień dzieci, oraz kształtowanie ich czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
– rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji.
PIORYTETEM NASZEGO ŻŁOBKA JEST STWORZENIE WARUNKÓW JAK NAJBARDZIEJ DOMOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKIM DZIECIOM
Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata ,rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.
Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie.

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy:
1. Posiadają, wymagane odpowiednie wykształcenie do zajmowanego stanowiska i niezbędne dodatkowe kompetencje do pracy z dziećmi w wieku żłobkowym.
2. Wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością, troskliwością i dbałością o bezpieczeństwo i dobro dziecka.
3. Opierają proces wychowawczy i edukacyjny na kluczowych wartościach: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie, Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność i Wolność oraz wartościach aksjologicznych takich jak: Piękno, Dobro, Prawda, Mądrość
4. Szacunek do wiedzy i nauki
5. Wrażliwość na drugiego człowieka
6. Umiejętność odróżniania dobra od zła
7. Przekazują dzieciom najistotniejsze zasady dobrego wychowania
Wszyscy pracownicy współuczestniczą w wypełnianiu misji przedszkola, troskliwie dbają o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i radość dzieci.

NASZYM MILUSIŃSKIM W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY

-opiekę w godzinach 7:00 do 17:00
– wykwalifikowany personel
– nowoczesne metody pracy z dzieckiem
– nauczanie przez zabawy, gry
– pobyt na świeżym powietrzu, atrakcyjny plac zabaw
– domowe, smaczne posiłki gotowane na miejscu, pełne wyżywienie 4 posiłki
– naukę języka angielskiego w naturalnych sytuacjach
-zajęcia sensoplastyczne
– zajęcia ruchowe ,aktywne słuchanie muzyki i bajek(bajko terapie)
– domową atmosferę
– spotkania z ciekawymi ludźmi
– zajęcia plastyczne i techniczne
– zabawy w teatr, metoda dramy
– pełną indywidualizację pracy z dziećmi
– monitoring, bezpieczeństwo
– bogaty wachlarz imprez okolicznościowych i kulturalnych
-ubezpieczenie NW na cały rok szkolny

CENNIK

Wszelkie informacje dotyczące kosztów obowiązkowych jak i dodatkowych związanych z pobytem dziecka w żłobku, ustalane są indywidualne, w zależności od wieku dziecka , jego rozwoju i czasu pobytu. Zapraszamy do kontaktu z nami! tel. 509 127 709 lub PUCHATEK@PRZEDSZKOLELUBON.PL

Wszystkie zajęcia w naszym żłobku przeprowadzane są przez osoby lub firmy do tego odpowiednio uprawnione i dostosowane do wieku dziecka
NASZ ŻŁOBEK JEST OTWARTY NA WSZELKIE PROPOZYCJE.

Od m-ca września 2014r. zostaliśmy Partnerami programu ”Duża Rodzina” -wspieramy rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dziecko dużymi zniżkami i rabatami. Zniżka dla rodzeństwa- czesne dla drugiego dziecka 30%.

Żłobek również współpracuje z MOPS w celu dofinansowania wyżywienia.

Nasza placówka bierze udział w programie finansowanym przez rząd RP „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”  Dofinansowanie do żłobka.