POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1
Zasady ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową
https://przedszkolelubon.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”) należącą do:
1. Niepublicznego Przedszkola – Kubuś Puchatek i Przyjaciele z siedzibą w Luboniu
przy ul. M. Konopnickiej 14
2. Żłobka Kubuś Puchatek i Przyjaciele z siedzibą w Luboniu przy ul. M. Konopnickiej
14

§2
Gromadzenie danych

Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego.
Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o
linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach
podejmowanych na Stronie Internetowej.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Przedszkola.

§ 3
Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący
do administrowania Stroną Internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu
poza osobami upoważnionymi do administrowania Strony Internetowej.

§4
Mechanizm cookies, adres IP

1. Pliki „cookies" (ciasteczka) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
WWW i zapisywane po stronie użytkownika na jego twardym dysku. Domyślne
parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył.
2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony
Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają
możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie
możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników.

§5
Postanowienia końcowe

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez
Użytkowników na adres  puchatek@przedszkolelubon.pl
2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Przedszkole poinformuje
Użytkowników Strony Internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego
dokumentu na stronie internetowej https://przedszkolelubon.pl.