RADOSNA KINAZJOLOGIA

Korzyści płynące z uczestniczenia w zajęciach :
– zmiana postawy, korekta wad postawy,
– wzrost odczucia kinetycznego,
– wzrost sprawności fizycznej,
– poprawa koordynacji,
– poprawa gibkości,
– ochronę przed kontuzjami,
– pomaga utrzymać masę ciała poprzez regulację metabolizmu,
– poprzez zabawę rozwijamy kreatywność,
– otwartość na potrzeby własne i innych,
– wzrost zdolności do  odczuwania, samokontroli i radości z dzielenia się,
– pomaga kształtować samodyscyplinę ,
– ukierunkowuje energię,
– poczucie spokoju i bezpieczeństwa,
– lepsza koncentracja uwagi,
– harmonijna praca mózgu
Przebieg zajęć:
a)   Automasaż
b)  Powitanie Słońca
c)   Nauka asan
d)  Zabawy ruchowe, skojarzeniowe, oddechowe, koordynacyjne itp.
e)   Praca nad oddechem, koncentracją, umiejętność kojarzenia itp.
f)    Praca nad gibkością, ruchomością stawów i mięśni
g)  Relaksacja, zabawa w Królową Ciszy, czytanie bajek terapeutycznych oraz ich interpretacja
h)  Stretching
i)  Pożegnanie