ZABAWY Z PIŁKĄ Z WUJKIEM JACKIEM

Cel główny: Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawę z wykorzystaniem piłki.
Główne założenia:

  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  • Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo, uczestniczy w zajęciach ruchowych.
  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
  • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć, to co mówią i czego oczekują.
  • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawie i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych