OFERTA

 • Przyjmujemy dzieći w wieku 3-6 lat. Oferujemy:
 • wykwalifikowany personel pedagogiczny
 • nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • nauczanie przez zabawy, gry
 • penłą realizację podstawy programowej MEN
 • pobyt na świeżym powietrzu, atrakcyjny plac zabaw
 • domowe, smaczne posiłki
 • naukę języka nagielskiego w naturalnych sytuacjach
 • religię, zajęcia ruchowe – aktywne słuchanie muzyki Batty Strauss
 • domową atmosferę
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • zajęcia plastyczne i techniczne
 • zabawy w teatr, metoda dramy
 • pełną indywidualizację pracy z dziećmi
 • monitoring, bezpieczeństwo

CENNIK

Wszelkie informacje dotyczące kosztów obowiązkowych jak i dodatkowych związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, ustalane są indywidualne, w zależności od wieku dziecka i czasu pobytu. Zapraszamy do kontaktu z nami!

Opłaty obowiązkowe:
 • wpisowe (przy podpisaniu umowy – opłata jednorazowa, bezzwrotna)
  ** Od m-ca września 2014r. zostaliśmy Partnerami programu „Duża Rodzina” – wspieramy rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dziecko dużymi znizkami i rabatami .Więcej informacji na stronie internetowej www.lubon.pl
 • czesne
 • ubezpieczenie NW
 • wyprawka
Opłaty dodatkowe:
 • logopedia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zumba
 • dogoterapia
 • basen
 • ceramika

Od m-ca września 2014r. zostaliśmy Partnerami programu ”Duża Rodzina” -wspieramy rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dziecko dużymi zniźkami i rabatami. Więcej informacji na stronie internetowej www.lubon.pl

NASZE PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE NA WSZELKIE PROPOZYCJE, ORGANIZOWANIA INNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH.