JADŁOSPIS

 

 

UWAGA RODZAJ OWOCU (PODWIECZOREK) UZUPEŁNIANY BĘDZIE  NA BIEŻĄCO W DANYM DNIU

Zastrzega się prawo zmian w jadłospisie.

Nasze dania sporządzamy zgodnie z zasadami systemu HACCP i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.